Профил на купувача (Бюджет)

 

Обществена поръчка, с предмет на дейност - "Превоз на деца за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с.Челопеч" Обява , Документи (zip)

Информация 20.12.2018

Във връзка с удължаване срока за получаване на оферти по обществена поръчка, с предмет "Превоз на деца за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Челопеч" информираме заинтересованите лица, че отварянето на офертите ще се състои  на 31.12.2018г. от 11 часа, в учителска стая в сградата на училището.

Съобщение

Решение

 

Обявление за процедура за набиране на предложения  за доставка на продукти по схема УЧИЛИЩЕН ПЛОД и схема УЧИЛИЩНО МЛЯКО за 2019/2020 учевна година

Заповед № 373/28.05.2019 За определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Отчет за 2019 г.

Отчет за 2018 г.

 

Отчет за 2017 г.

 

Отчет за 2016 г.