Педагогически колектив

 

С П И С Ъ К

НА УЧИТЕЛИ ОТ ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

С.ЧЕЛОПЕЧ 

  

 

 

1. Весислава Орлинова Панджерова - директор
2. Наталия Стефанова Божанова учител по БЕЛ
3. Аксения Богданова Асенова учител по история и цивилизация и география и икономика
4. Нонка Георгиева Бантова учител по АЕ
5. Павлина Петкова Петрова ст. учител по ФВС и Химия и опазв. на ок. среда и Човекът и природата
6. Цонка Николова Гешева ст. учител по математика и ИТ
7. Цветанка Иванова Георгиева учител по музика и ЦОУД IV клас
8. Илияна Богомилова Гочева Нейкова учител в ЦОУД II клас и педагогически съветник
9. Петранка Христова Станикина старши учител в ПГ
10. Тихомира Тодорова Тодорова учител в ПГ
11. Александра Христова Илиева ст. учител в начален етап
12. Ганка Гетова Иванова ст. учител в начален етап
13. Дора Павлова Димитрова ст. учител в начален етап
14. Елена Крумова Лукова ст. учител в начален етап
15. Теодора Петрова Недева учител по АЕ в нач. етап и учител в ЦОУД III клас
16. Виолета Светославова Милчева учител в ЦОУД I клас и библиотекар
17. Иванка Георгиева Георгиева учител в ЦОУД V-VI клас
18. Алена Атанасова Атанасова - учител в ЦОУД VI - VII клас