Педагогически колектив

 

С П И С Ъ К

НА УЧИТЕЛИ ОТ ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

С.ЧЕЛОПЕЧ 

  

 1. Весислава Орлинова Панджерова - директор

 2. Александра Христова Илиева ст. учител начален етап

 3. Дора Павлова Димитрова  - ст. учител начален етап

 4. Ганка Гетова Иванова  - ст. учител начален етап

 5. Елена Крумова Лукова  - ст. учител начален етап

 6. Биляна Илиева Банчева учител БЕЛ

 7. Нонка Георгиева Бантова ст. учител по АЕ

 8. Георги Дамянов Гочев учител по математика

 9. Цветанка Иванова Георгиева учител по музика и учител в ЦДО IV клас

 10. Иванка Георгиева Георгиева учител в ЦДО V VII клас

 11. Савина Евтимова Евтимова учител по ИТ и учител в ЦДО II клас

 12. Тихомира Тодорова Тодорова учител в ПГ

 13. Райна Иванова Ботева старши учител в ПГ

 14. Павлина Петкова Петрова старши учител по ФВС, Биология и здр. образование и Човекът и природата

 15. Аксения Богданова Асенова учител по История и цивилизация и География и икономика

 16. Анита Наскова Фотева Педагогически съветник и учител в ЦДО I клас

 17. Веселка Георгиева Цвяткова учител в ЦДО III клас