График за часовете по ФП и СИП

 

График за часовете по ФП и СИП 2017/2018 година

 


 

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

УЧ. ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
I КЛАС 15,05 15,40 ч.


Дч ФВС
ЛЕКА АТЛЕТИКА
IV клас 12,25 13,05 ч.

СИП ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
III клас 12,25 13,05 ч.

Дч ФВС
VII клас - 13,25 14,05 ч.


УЧЕБЕН ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
БАСКЕТБОЛ
V клас 14.15- 14.55ч.

СИП - МАТЕМАТИКА
VI - 16,10 16,40 ч.

В

Т

О

Р

Н

И

К

ПЛУВАНЕ I КЛАС
14.50 15.00 ч.

ФП - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
II КЛАС- 12,50 13,25 ч.

ФП - МАТЕМАТИКА
V клас- 15,30 - 16,10 ч.


СИП - ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
VII клас 15,30 16,10 ч.

С

Р

Я

Д

А

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
13,00 14,00 ч.


СИП ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
IV клас 12,50 13,30 ч.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
14,00 15,00 ч.


УЧЕБЕН ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
ФУТБОЛ
VI клас 13,20 14,00 ч.
 

ФП РОБОТИКА
VI клас 15,30 16,10 ч.

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
13,00 14,00 Ч.


ПЛУВАНЕ
I клас 14,50 15,00 ч.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
14,00 15,00 ч.


СИП - БЕЛ
VII клас 15,35 16,15 ч.

П

Е

Т

Ъ

К

УЧ. ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
II КЛАС 11,45 12,20 ч.


ФП- ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
I КЛАС 11,45 12,20 ч.


Дч ФВС - ЛЕКА АТЛЕТИКА
III клас 12,25 13,05 ч.


НАРОДНИ ТАНЦИ
ПГ , I , II клас 15,30 ч.

СИП - БИОЛОГИЯ И ЗДР. ОБРАЗОВАНИЕ
VII клас 14,15 14,55 ч.