График на учебното време


 

График за учебното време за учебната 2017/2018 година:

 

Н А Ч А Л Е Н  Е Т А П 

ЧАС

ОТДО

МЕЖДУЧАСИЕ /В МИНУТИ/

1.

8:15   8:55

5

2.

9:00 9:40

30

3.

10:10 10:50

5

4.

10:55 11:35

10

5.

11:45 12:25

10

6.

12:35 13:15

-

 

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЧАС

ОТДО

МЕЖДУЧАСИЕ /В МИНУТИ/

1.

8:15   8:55

5

2.

9:00 9:40

30

3.

10:10 10:50

5

4.

10:55 11:35

10

5.

11:45 12:25

10

6.

12:35 13:15

10

7.

13:25 14:05

-

 

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

01.11.2017 г. 05.11.2017 г. вкл.                     есенна ваканция

23.12.2017 г. 02.01.2018 г. вкл.                     коледна ваканция

03.02.2018 г. 06.02.2018 г. вкл.                     междусрочна ваканция І ХІ клас

31.03.2018 г. 09.04.2018 г. вкл.                     пролетна за І ХІ клас

 

2. Неучебни дни

 

21.05.2018 г.                                                       ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

23.05.2018 г.                                                       Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас

                                                                             по математика

25.05.2018 г.                                                       неучебен, но присъствен ден по повод

                                                                             Деня на българската просвета и култура и

                                                                             на славянската писменост

 

 

3. Начало на втория учебен срок 07.02.2018 г. за І ХІ клас

 

 

4. Край на втория учебен срок

 

15.05.2018 г.                                                      ХІІ клас (13 учебни седмици)

01.06.2018 г.                                                      І - ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г.                                                      V - VІІІ клас (16 учебни седмици)

29.06.2018 г.                                                      V- VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

29.06.2018 г.                                                      VІІІ - ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Графика на учебното време е съгласно Заповед № РД 09-4130/29.08.2017 г. и са включени дни за провеждане на училищни празници и тържества, спортни мероприятия, екскурзии и други.