График на учебното време


 

График за учебното време за учебната 2018/2019 година:

 

Н А Ч А Л Е Н  Е Т А П 

ЧАС

ОТДО

МЕЖДУЧАСИЕ /В МИНУТИ/

1.

8:15   8:55

5

2.

9:00 9:40

30

3.

10:10 10:50

5

4.

10:55 11:35

10

5.

11:45 12:25

10

6.

12:35 13:15

-

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЧАС

ОТДО

МЕЖДУЧАСИЕ /В МИНУТИ/

1.

8:15   8:55

5

2.

9:00 9:40

30

3.

10:10 10:50

5

4.

10:55 11:35

10

5.

11:45 12:25

10

6.

12:35 13:15

10

7.

13:25 14:05

-

 

1.      Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

01.11.2018 г. 04.11.2018 г. вкл.                     есенна ваканция

22.12.2018 г. 02.01.2019 г. вкл.                     коледна ваканция

05.02.2019 г. вкл.                                               междусрочна ваканция

30.03.2019 г. 07.04.2019 г. вкл.                     пролетна за І ХІ клас

05.04.2019 г. 07.04.2019 г. вкл.                     Пролетна XII клас

 

2. Неучебни дни

 

21.05.2019 г.                                                       ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г.                                                       Втори ДЗИ

 

3. Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

 

06.06.2019 г.                                                       Държавен изпит по теория за СПК

17.06.2019 г.                                                       НВО по БЕЛ

19.06.2019 г.                                                       НВО по математика

21.06.2019 г.                                                       НВО по чужд език /по желание на ученика/

 

3. Начало на втория учебен срок 06.02.2019 г. за І ХІ клас

 

4. Край на втория учебен срок

 

15.05.2019 г.                                                      ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2019 г.                                                      І - ІV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г.                                                      V - VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2019 г.                                                      V- VІ клас (18 учебни седмици за

                                                                           паралелки в спортни училища)

28.06.2019 г.                                                      VII- XІ клас (18 учебни седмици)

 

                                                                       

 

   Графика на учебното време е съгласно Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. и са включени дни за провеждане на училищни празници и тържества, спортни мероприятия, екскурзии и други.