ИСТОРИЯ

 

В края на 18 век на път за Варовитешкия (Етрополски) манастир за няколкодневна почивка в село Челопеч отсядат монаси от Рилския манастир. Те носят знание и мъдрост за любознателните челопечени.

Вероятно тогава у тези хора се поражда мисълта, че такива знания са необходими и за децата им. Така през 1835 година в Челопеч се появява първото килийно училище, което се помещава в бялата сграда на църквата Свети Николай Мирликийски Чудотворец.

 

Като килийни учители по онова време се помнят поповете Стоян, Генчо, Васил, Вуто. Към 1869 година мечтата за учение и просвета, за знание и напредък се засилва и назрява идеята за по-добра училищна сграда. През 1870 година в близост до църквата и метоха в църковния двор започва изграждането на такава. През месец октомври 1873 година тя отваря врати за първите си ученици.
В новото училище учат 55 момчета и 12 момичета. Поставя се взаимно-учителската методика на обучение. Обучението се води до IV отделение (четвърти клас), но малкия брой стаи принуждават учителите да водят занятията на две смени. Трудностите, които се създават от това карат Общината да се замисли да започне строителството на нова училищна сграда. Това става през 1901 година, а в ранната есен на 1903 година младият свещеник Христо Харитонов Попов освещава новата училищна сграда, благославя окичения с цветя портрет на Кирил и Методий ( на 11 май 1853 година - три години по-рано от пловдивските учители започва да се слави паметта на братята Кирил и Методий) и нарича на тяхно име новото училище с думите Благословен да бъде трудът на всички, които работят и учат в този свещен дом на просвещението .

През 1921 година в училището в Челопеч се открива прогимназиален клас. През следващите години последователно се откриват втори и трети клас, с което до 1923/24 година става пълна прогимназия, а през 1962 година училището получава разпореждане за откриване на 8 клас в среден курс.

Главни учители в началното училище до 1924 година.

       Никола Матеев от 1899 г.  до 1905 година

       Илия Велев от 1905 г. до 1907 година

       Кръстьо Кръстев от 1907 г. до 1908 година

       Славчо Вълков от 1908 г. до 1917 година

       Никола Матеев от 1917 г. до 1920 година

       Георги Пангаров от 1920 г. до 1921 година

       Славчо Вълков от 1921 г. до 1922 година

       Пека Кръстева 2010 година

 

От 1964 година училището започва да се развива много динамично. Разширява се спортната площадка в училищния двор. Закупува се фанфарна музика от 32 инструмента, а на 24 май 1969 година за първи път в своята история училището изработва свое знаме.

На 24 май 1973 се чества 100 годишнината на училището.

С указ на Държавния съвет на  Народна Република България ОУ Св. Св. Кирил и Методий е наградено с орден Кирил и Методий I степен.

 

На 17.11.1975 година тогавашния председател на Окръжен народен съвет Минчо Панков в присъствието на кмета на Челопеч Марин Кръстев, директора на училището Златан Павлов, всички учители  и ученици, както и много граждани правят първата копка за строежа на новото училище.

Започва се голямо строителство на една съвършено различна за тогавашните представи учебна сграда.

 

 

В много от дейностите ученици и учители дават почти ежедневна помощ и на 03.12.1984 година за последен път учениците се строяват пред старата училищна сграда.

Златан Павлов директор на училището - произнася слово и строените ученици начело със знамето и портрета на Кирил и Методий, водени от класните             ръководители, потеглят с песен към новата училищна сграда.

 

За Челопеч 22.12.1984 година е празничен ден. Предстои официалното откриване на училищната сграда от армейски генерал Добри Джуров.

Кметът на селото Стефан Банков с тържествено слово благодари на инвеститори, строители, родители и учители за всеотдайността при изграждането на училището, пожелавайки бъдещи успехи на учениците.

 

Учебното дело в Челопеч преминава през много етапи. В него всеотдайно са отдали знанията и уменията си плеяди от учители и възпитатели, ръководени от различни по характер и способности директори.

Директори на основното училище

       Цона Филипова Данчева от 1921 г. до 1923 г.

       Ченко Тодоров Клисаров от 1923 г. до 1927 г.

       Марин Иванов Кънчев от 1927 г. до 1930 г.

       Ченко Тодоров Клисаров от 1930 г. до 1944 г.

       Вельо Минков Новаков от 1944 г. до 1957 г.

       Лукан Савов Лулчев от 1957 г. до 1960 г.

       Дела Делчева Вълкова от 1960 г. до 1964 г.

       Златан Павлов Златанов от 1964 г. до 1988 г.

       Райна Тотева от 1988 г. до 1990 г.

       Цвятко Иванов Четьов от 1990 г. до 1995 г.

       Пека Кръстева Генчева заместник директор от 1984 г. до 1991 г.

       Цветана Николова Радева от 1995 г. до 2009 г.

       Весислава Орлинова Панджерова от 2009 г. до момента