В края на 18 век на път за Варовитешкия (Етрополски) манастир за няколкодневна почивка в село Челопеч отсядат монаси от Рилския манастир. Те носят знание и мъдрост за любознателните челопечени.

Вероятно тогава у тези хора се поражда мисълта, че такива знания са необходими и за децата им. Така през 1835 година в Челопеч се появява първото килийно училище, което се помещава в бялата сграда на църквата Свети Николай Мирликийски Чудотворец.

С ПМС № 391/17.07.2017 г. училището е определено за иновативно, с цел: повишаване на резултатите на учениците по математика, чрез подобряване на критичното им мислене и въвеждане на иновативни технологии в преподаването.

Предлаганата иновация ще доведе до подобряване методите на преподаване, при които учителя излиза от традиционната си роля и влиза в нова роля на посредник и медиатор. Учениците учат чрез правене, опити и преживяване, чрез проектно-базирано обучение, 3D принтер, програмиране на робот и по-широко използване на информационно-комуникационните технологии за създаване на помагало по математика. Допълнително ще се подобрят критичното мислене и математическата грамотност на учениците, които са част от уменията на 21 век.

 
Проект по Еразъм + Let us speak по ключова дейност КД 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики дейност Стратегически партньорства, сектор Училищно образование 2015-2017 г.