(01.06.2018 г.) Проект Твоят час - попълване на анкетите от училищата, участващи в изпълнението на дейностите по проекта

   

Проект Твоят час - попълване на анкетите от училищата, участващи в изпълнението на дейностите по проекта

 

Уважаеми родители и ученици,

По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта Твоят час Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите Твоят час. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

 

Анкетите са анонимни, могат да бъдат попълвани до 30.06.2018 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

 

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

 

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

 

Анкета за членовете на съветите Твоят час: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

     

 

Back