Училищен учебен план

Начален етап

 

Училищен учебен план за Iа клас

Училищен учебен план за IIа клас

Училищен учебен план за IIIа клас

Училищен учебен план за IVа клас

 

 

Прогимназиален етап

 

Училищен учебен план за Vа клас

Училищен учебен план за VIа клас

Училищен учебен план за VIIа клас