Проекти

 

Проекти по които работим в ОУ Св. Св. Кирил и Методий с.Челопеч:

 

 

1.      Проект Иновативни училища училището ни кандидатства с иновация по отношение на методите на преподаване в прогимназиален етап по математика, чрез проектно-базирано обучение, учене чрез правене и други.

2.      НП Без свободен час в училище бе осигурено 100 % заместване на отсъстващите учител.

3.      Схеми Училищен плод и Училищно мляко към ДФ Земеделие по проекта училището осигурява пресни плодове и зеленчуци и мляко 2 пъти седмично.

4.      Проект NEWTT: Нов път за нови таланти в преподаването, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Експериментални политики участваме с един учител.

5.      Проект по програма Еразъм+ Училище на бъдещето договор № КА 229/ SEP-231/12.10.2018 г.,  

6.      Проект Училищен отбор по роботика подкрепен безвъзмездно от SAP Labs България, по програма Роботика за България в партньорство с Фондация Работилница за граждански инициативи.

7.      Проект Ultimaker Education, за въвеждане на 3D технологии в обучението по математика, природни науки и изкуства.

8.      НП Осигуряване на съвременна образователна среда, модул Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по Природни науки дооборудване на кабинет по природни науки.