Седмично разписание - Предучилищно образование

 
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 


 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (67

Форми

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

ДФ 7:00 8:00

Прием на децата

Прием на децата

Прием на децата

Прием на децата

Прием на децата

 

ДФ 8:00 8:15

Игри, гимнастика, ритуали

Игри, гимнастика, ритуали

Игри, гимнастика, ритуали

Игри, гимнастика, ритуали

Игри, гимнастика, ритуали

 

ПС 8:15 8:45

Български език и литература

Математика

Математика

Математика

Български език и литература

 

ДФ 8:45 9:00

Почивка

Почивка

Почивка

Почивка

Почивка

 

ПС 9:00 9:30

Околен свят

Български език и литература

Околен свят

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

 

ДФ 9:30 10:00

Подкрепителна закуска

Подкрепителна закуска

Подкрепителна закуска

Подкрепителна закуска

Подкрепителна закуска

 

ПС 10:00 10:30

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

Физическа култура

10:10 10:40          Английски език

Музика

 

ДФ 11:00 12:00

Игри по избор, занимания по интереси

Игри по избор, занимания по интереси

Игри по избор, занимания по интереси 

Игри п избор, занимания по интереси

Игри по избор, занимания по интереси

 

11:00 11:40 Плуване 1 гр.

11:40 12:20  Плуване 2 гр. 

 

ДФ 12:00 12:30

Обяд

Обяд

Обяд

Обяд

Обяд

 

ДФ 12:30 14:30

Следобедна почивка       ( сън)

Следобедна почивка 

( сън )

 

Следобедна почивка ( сън )

Следобедна почивка ( сън)

Следобедна почивка ( сън )

 

13:30 14:10 Плуване 1гр.

14:10 14:50 Плуване 2 гр.

 

 

14: 00 14:30 Художествена гимнастика

14:00 14:30

 Художествена гимнастика

 

15:00 15:30

Народни танци

 

ДФ 15:00 15:30

Следобедна закуска

Следобедна закуска

Следобедна закуска

Следобедна закуска

Следобедна закуска

 

ДФ 15:30 16:00

Игри по избор, занимания по интереси

Игри по избор , занимания по интереси

Музика

Игри по избор, занимания по интереси

 

Физическа култура

 

16:00 18:00

Изпращане на децата

Изпращане на децата

Изпращане на децата

Изпращане на децата

Изпращане на децата